ANBI-status Het Groene kerkje

Wat is een ANBI? ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Schenkers/Donateurs aan een ANBI mogen hun schenkingen/giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
  • Info Belastingdienst : Culturele ANBI (belastingdienst.nl)

Stichting Het Groene Kerkje te Lambertschaag is door de belastingdienst toegewezen als culturele ANBI. Ons ANBI nummer is : 802313851

Controleer ons : ( Belastingdienst: Giften – Programma ANBI opzoeken). Zoek op woonplaats , naam of nummer.

Welke verplichtingen heeft een ANBI? (belastingdienst.nl)
Welke gegevens moet een ANBI publiceren op internet? (belastingdienst.nl)
Dit is onze ANBI publicatieplicht:

Voor verdere informatie en bezichtiging kunt u zich wenden tot Frans Groen via info@hetgroenekerkje.nl