De stichting

De stichting het Groene Kerkje is in 1974 opgericht om de kerk van verder verval te redden. De stichting heeft indertijd het kerkje voor het symbolische bedrag van f1,- van de Nederlandse Monumenten Stichting gekocht.
Daarna is men met vereende krachten begonnen aan de verschillende fasen van restauratie.
In de statuten staat dan ook dat de doelstelling van de stichting in de eerste plaats het restaureren van de kerk is en het daarna in een goede staat te bewaren.
Een belangrijk hulpmiddel om de kerk te conserveren is een regelmatig en intensief gebruik. De kerk moet zo geëxploiteerd worden dat de stichting er financieel uitspringt, zodat het lopende onderhoud bekostigd kan worden.

In 1974 heeft de Stichting dan ook besloten om de kerk te gaan gebruiken voor klassieke kamerconcerten. Volgend jaar, 2014, wordt het 8ste lustrumjaar gevierd van de inmiddels bekende en geliefde concertenreeks.
De waarde van cultuur en klassieke muziek in het bijzonder ziet de stichting als een levenskwaliteit. Om aan deze kwaliteit te voldoen, kan het kerkje ook gehuurd worden.