Uitvaart/Condoleance

Het aardse leven is eindig, hoe men het ook wendt of keert. Soms nemen we dus afscheid van een dierbare. Zoekt u daarvoor een bijzondere ruimte ? In ons Kerkje worden al eeuwen lang uitvaartdiensten en condoleances gehouden. Het oude kerkhof buiten, de graven in de vloer binnen, de preekstoel, alles ademt een sfeer van historie en verstilling. En ons prachtige ‘van Dam’ orgel of onze ‘Bechstein’ concertvleugel kunnen ingezet worden voor een muzikale omlijsting van het geheel.

De richtprijs voor het gebruik van de Kerk is € 200,- per dag.
De opbrengsten komen geheel ten goede aan het in stand te houden en beheren van het Groene Kerkje.

Voor verdere informatie en bezichtiging kunt u zich wenden tot Frans Groen via info@hetgroenekerkje.nl

© Copyright - Stichting Het Groene Kerkje