• Het Groene Kerkje

Historie

Het Groene Kerkje, dat oorspronkelijk is toegewijd aan de Heilige Lambertus, ligt op een smal verhoogd kerkhof aan de westkant van de weg, waarlangs het Noord-Hollandse dorp Lambertschaag is gebouwd. Het gebouw dankt de huidige naam aan zijn groengeschilderde toren.

De oudste aanwijzingen omtrent het bestaan van de kerk zijn te vinden in de kerklijsten van het Bisdom Utrecht uit 1395. Waarschijnlijk is het kerkgebouw, zoals we het thans kennen, opgetrokken in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Het enige jaartal waarop we ons kunnen oriënteren staat op de luidklok, die in 1495 is gegoten.

Toen de Hervormde Gemeente de kerk overnam werd het interieur aan de dienst aangepast. Van de lengte-opstelling van het meubilair heeft men een breedte-opstelling gemaakt, met de preekstoel tegen het midden van de zuidmuur, terwijl het orgel op de aanvankelijke koorsluiting staat.

Het bijzonder fraaie van Dam orgel is gebouwd in 1866 en heeft 13 registers. De preekstoel dateert uit 1633. De kerk bezit voorts drie grote borden met het Onze Vader, de Geloofsartikelen en de Tien Geboden. Verder een twaalfarmige koperen kroon met drie schildjes uit de 17de eeuw.

Het Groene Kerkje

Stichting Het Groene Kerkje

Na jaren van leegstand heeft een aantal inwoners van Lambertschaag het gebouw behoed voor verder verval en het wind- en waterdicht gemaakt. In 1974 werd de “Stichting Het Groene Kerkje” opgericht en deze kocht het gebouw voor Fl. 1,00 van de Nederlandse Monumenten Stichting. De gehele restauratieperiode heeft vier jaar in beslag genomen, van 1978 tot 1982. Sindsdien wordt het gebruikt voor kleine vergaderingen, schrijversavonden en exposities. Maar Het Groene Kerkje is vooral bekend geworden door de concerten die elke tweede zondagmiddag van de maand worden gegeven

Het Groene Kerkje

Het Groene Kerkje al sinds 1395
een baken van kunst en cultuur

Kerkinterieur

De binnenzijde van de kerk is in 1881 geheel vertimmerd. De trekbalken, muurstijlen, korbelen en sleutelstukken zijn vakkundig aangebracht timmerwerk, in de toen geldende stijlopvatting, aan het oog onttrokken. Alleen in de ruimte onder de toren zijn de oorspronkelijke elementen nog te zien. In de koorsluiting achter het orgel ondersteunen 17e eeuwse kraagsteentjes de muurstijlen. De hardstenen zerken zijn aangevuld met nieuwe vloerplaten, tijdens de restauratie herplaatst. Tevens is er een vloerverwarming aangebracht. Aangenomen moet worden dat gelijktijdig de onderliggende graven geruimd zijn. De banken zijn grotendeels verwijderd, alleen de muur- en herenbanken zijn teruggeplaatst.

Het Groene Kerkje
Het Groene Kerkje

School

Onder de toren was vanaf 1665 een school gevestigd. Het dorpsschooltje is tot 1844 in de kerk gevestigd gebleven maar doordat het van onvoldoende daglicht was voorzien en moeilijk warm te stoken was, is het daarna in het tegenover de brug staande toenmalige ‘dorpshuis’ van Lambertschaag gehuisvest.

© Copyright - Stichting Het Groene Kerkje