Schenkingen en giften

FISCAAL : Stichting Het Groene Kerkje is door de belastingdienst toegewezen als culturele ANBI.

Giften / schenkingen aan een culturele ANBI mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%.
Deze verhoging is maximaal € 1.250. Info ANBI:

SCHENKING EN GIFTEN: Het verschil tussen een periodiek of eenmalige losse.

Info belastingdienst: Periodieke en gewone giften (belastingdienst.nl)

PERIODIEK:

Periodiek schenken via een Notaris :
Wanneer u Stichting Het Groene Kerkje langdurig en structureel wilt steunen, dan kan een schenking bij notariële akte interessant zijn voor u én voor ons. U schenkt ieder jaar een vast bedrag aan Stichting Het Groene Kerkje en laat deze schenking vastleggen in een notariële akte voor een periode van minimaal 5 jaar.

Periodiek schenken zonder Notaris :

Met een formulier van de belastingdienst kunnen Stichting Het Groene Kerkje en u samen een periodieke gift/ schenking opstellen. Ook hiermee geldt dat de hogere aftrek van 25 %

Info belastingdienst: Overeenkomst periodieke gift in geld, in natura, met betalingsvolmacht (belastingdienst.nl)

EENMALIG OF LOS:

Losse giften / schenkingen met belastingvoordeel:
Een losse gift / schenking aan Stichting Het Groene Kerkje is ook fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van de giften in een kalenderjaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen liggen met een minimum van Euro 60,=.

Info belastingdienst: Hoeveel aftrek krijgt u? (belastingdienst.nl)

Bereken uw voordeel met de schenkcalculator:

Schenkcalculator – Protestantse Kerk